Als werkgever ben je niet gebaat bij langdurig ziekteverzuim. Hoe sneller dat een medewerker weer aan slag kan, hoe beter voor je bedrijf !

JPM Jansen Personeelsmanagement kan u hierbij ondersteunen, door:

  • het opstellen van een ziekteverzuimprocedure en –procedures;
  • het opstellen van risico-inventarisatie en –evaluatie en uitvoeren;
  • meedenken over terugdringen ziekteverzuim;
  • het voeren van verzuimgesprekken;
  • casemanagement bij langdurig zieken.

Samen werken aan re-integratie:

Werkgevers en zieke werknemers zijn in de eerste 2 ziektejaren samen verantwoordelijk voor de re-integratie. UWV is verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van zieken zonder werkgever, zoals uitzendkrachten en werklozen. Volgens deze Wet Verbetering Poortwachter is elke werkgever verplicht een casemanager aan te wijzen, zodra er sprake is van (dreigend) langdurig verzuim. De casemanager is iemand die door de werkgever is aangewezen om het ziekteproces te begeleiden, aantekeningen bij te houden en de werknemer bij te staan tijdens zijn verzuim. Soms ontstaat er in het traject een arbeidsconflict, waarmee u als werkgever lastig kunt omgaan. Kortom, de casemanager bewaakt en begeleidt het verzuimtraject en bij een effectieve re-integratie voorkomt deze onnodig hoge kosten en sancties (opgelegd door UWV).

Samen werken aan een oplossing.

U bent er bij gebaat om uw werknemer zo goed en zo snel mogelijk te laten re-integreren. Wij kunnen u hierbij helpen. Neem contact met ons op, zodat we kunnen kijken naar de toegevoegde waarde voor u.