Wat zijn nu eigenlijk operationele personeelszaken ? 

Dit zijn eigenlijk de werkzaamheden, die uitgevoerd moeten worden, de ‘handjes’ op de momenten wanneer dat nodig is.

 • Aanspreekpunt en vraagbaak voor u en uw medewerkers op het gebied van P&O.
 • Begeleiden van vaste en tijdelijke medewerkers (functioneren, opleiden).
 • Personeelsdossiers opzetten en bijhouden.
 • Verzorgen van correspondentie, bijv.: salarisbrieven, gespreksverslagen, nieuwsbrieven, waarschuwingsbrieven etc.
 • Conflictbemiddeling: bij conflicten tussen werkgever en werknemer kunnen wij aanwezig zijn bij de gesprekken en deze begeleiden.
 • Het voeren van exitgesprekken.

Kortom, overal waarbij u ondersteuning nodig heeft.

Diverse HR-instrumenten

 • Personeelshandboek: in ieder bedrijf gelden andere regels en regelingen op het personeelsvlak. In dit handboek legt u dat vast, zodat er duidelijkheid wat de regels zijn binnen uw bedrijf. Het handboek is vaak een aanvulling op de arbeidsovereenkomst en CAO en is een handig document waarin bijv. wordt vermeld het is geregeld met: de werktijden, aanvragen van vakantiedagen, verlofregelingen, ziekmeldingen, veiligheid, reizen, evt. aanvullende verzekeringen, gebruik van social media enz.
 • Opstellen en verzorgen van standaarddocumenten, zoals:
  • arbeidsovereenkomsten (bijhouden, wijzigen, opvolgen);
  • overige overeenkomsten (studieovereenkomst, concurrentiebeding, relatiebeding, leaseovereenkomst, exit-formulieren, enz.).
  • aanvullende arbeidsvoorwaarden, bedrijfsreglement (opzetten, onderhouden bedrijfsregelingen, personeelshandboeken).
  • personeelsdossiers;
  • formulieren voor functionerings- en beoordelingsgesprekken;
  • overeenkomsten voor opleidingen, laptops, mobiele telefoons enz.;
  • checklists voor in- door- en uitstroom van medewerkers (in- en uitdiensttredingsformulieren, sollicitatieformulieren);
  • diverse standaard brieven.