Bij HR projecten kunt u denken aan:

 • Tijdelijke aanvulling voor het oppakken van het opstellen, uitvoeren van een project.
 • Vervanging van uw HR-adviseur bij langdurige ziekte/ zwangerschapsverlof.
 • Ondersteunen van uw HR-afdeling voor het opstarten en uitvoeren van HR-projecten.
 • Opzetten of het verder professionaliseren van uw HR-afdeling.
 • Werving & selectie van nieuwe medewerkers, waaronder het opstellen van een functieprofiel, het plaatsen van een personeelsadvertentie (social media), het selecteren van kandidaten en het voeren van sollicitatiegesprekken. Dit evt. in samenwerking met partners.

Ook kunnen wij u ondersteunen bij de afwikkeling van een opstaande vacature binnen uw bedrijf. Door de sollicitaties door te nemen, kandidaten uit te nodigen en/of af te wijzen, het voeren van sollicitatiegesprekken, evt. het gereed maken van de arbeidsovereenkomst.

Overige taken en werkzaamheden

 • Begeleiden en voeren van (exit)gesprekken, motivatiegesprekken e.d.
 • (Mede) voeren van functionerings-/beoordelingsgesprekken.
 • Verslaglegging van diverse gesprekken (functionerings-, beoordelings-, evaluatiegesprekken).
 • Overige taken en werkzaamheden rondom personeelszaken en officemanagement.
 • Begeleiden en uitvoeren HR gerelateerde projecten (organisatiewijzigingen, cultuurwijzigingen, ontwikkelingsprogramma, duurzame inzetbaarheid.
 • Het begeleiden van vergaderingen/overlegvormen en het notuleren hiervan.

Personeelsadministratie

Ook wanneer u ondersteuning nodig heeft bij uw personeelsadministratie, kunt u ons inschakelen.

 • Het registreren van verzuim-, vakantie- en verlofdagen.
 • Een signaal afgeven bij jubilea, verjaardagen en andere bijzondere data.