Van de Wet Werk en Zekerheid heeft inmiddels iedereen gehoord. Ook hebben de meesten zich hierover inmiddels een mening kunnen vormen. Toch zijn er een paar belangrijke punten in deze wet die voor u en uw bedrijf erg belangrijk zijn. Eén van die belangrijke punten is het opbouwen van een goed personeelsdossier.

….. is het halve werk.

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht om een personeelsadministratie te voeren. Hierbij zijn een paar punten belangrijk, namelijk dat de fiscale en de administratieve gegevens veilig worden bewaard en in de overige gegevens te zien is hoe de medewerker functioneert.

Het opbouwen van een goed personeelsdossier is essentieel voor uw bedrijf. De functionerings-/evaluatiegesprekken moeten vastliggen en de acties hieruit moeten worden opgevolgd om het functioneren van uw medewerker te verbeteren. Wanneer er conflictsituaties ontstaan, moet dit vastliggen in het personeelsdossier.

Heeft u uw personeelsdossier in orde ? U leest dit misschien en denkt, tja geen idee, of, o ja, dat moet ik ook nog een keer doen. Heeft u hulp nodig bij het opzetten hiervan ? Of misschien wilt u het aan mij uit handen geven ? Ik help u hier graag bij !

Immers, een goed personeelsdossier is het halve werk !