Doen wat je zegt. Doen waarin je gelooft. Wij geloven in afspraak is afspraak.

Weer geen tijd gevonden, om uw personeelszaken op orde te brengen ? Nog niet toegekomen aan die ingewikkelde klus ?

Kost het u teveel tijd en energie om u te verdiepen in de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van personeelszaken ? Heeft u op vrijdagmiddag weer het gevoel dat de week voorbij is gevlogen en u nog steeds geen tijd heeft gehad om die lastige personeelskwesties op te lossen ?

Wij hebben de oplossing !

Als ondernemer wil je graag ondernemen en niet te veel tijd kwijt zijn met zaken, die teveel aandacht vergen. Wij begrijpen uw passie voor ondernemen. Toch is het belangrijk om ook te investeren in uw personeel, zij zijn de waarde van uw bedrijf op de korte en de lange termijn.

Wij adviseren en ondersteunen directie, leidinggevenden en medewerkers met betrekking tot instroom, doorstroom en uitstroom.

Wanneer uw personeelszaken niet goed op orde zijn, kan dit tot grote financiële problemen leiden. Zeker als thema’s niet juist worden aangepakt of als er naar bepaalde zaken niet wordt omgekeken.

Denk hierbij aan het onjuist opstellen van een arbeidsovereenkomst of bij een langdurig zieke medewerker niet de juiste (verplichte !) stappen van de Wet Poortwachter worden doorlopen. Ook de nieuwe Wet Werk en Zekerheid verplicht u tot het zetten van een aantal stappen, voor behoud van uw personeel voor de toekomst (aanzegtermijn, concurrentiebeding, proeftijd, scholingsplicht).

Zitten uw medewerkers nog goed in hun vel en werken zij nog op het goede niveau ? Wij kunnen uw HR-procedures en -processen optimaliseren. Wij kijken graag met u naar uw beleid en bedrijfsvoering om te werken aan een oplossing voor de gewenste situatie voor uw bedrijf. Wij willen graag uw sparringpartner zijn en u ondersteunen in uw ondernemerschap.